Περισσότεροι επισκέπτες στην ιστοσελίδα σου με Google Ads

Γιατί να επιλέξεις τη λύση των Google Ads?
  • ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ξεκίνα να έχεις νέους δυνητικούς ασθενείς από τις πρώτες ημέρες προβολής της διαφήμισης σας

  • ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - τοποθέτησε τις διαφημίσεις σου μπροστά στον κάθε υποψήφιο ασθενή σας και διευρύνετε το όποιο αποτέλεσμα των οργανικών αποτελεσμάτων ανίχνευσης της ιστοσελίδας σας

  • ΑΠΟΣΒΕΣΗ - ο έλεγχος των κλήσεων αποδεικνύει την κάθε κλήση που προέρχεται απο αυτόν τον τρόπο προβολής
οι επισκέπτες της ιστοσελίδας σας μέσω Google Ads μετατρέπονται σε ασθενείς 51% περισσότερο σε σχέση με τους επισκέπτες μέσω οργανικών αποτελεσμάτων..

Μηνιαία Υποστήριξη Google Ads για Οδοντιάτρους

διαθέσιμο ως ξεχωριστή υπηρεσία ή ως επιπρόσθετη στις υφιστάμενες marketing υπηρεσίες μας

Δημιουργία & Σχεδιασμός καμπάνιας

Παρεχόμενη υπηρεσία: αφιερωμένος συνεργάτης Google Ads Specialist

Συνεχής Υποστήριξη

Παρεχόμενη υπηρεσία: αφιερωμένος συνεργάτης Google Ads Specialist

Ενημερώστε μας για το ενδιαφέρον σας.