Δεν είμαστε τυπικοί "σύμβουλοι"...

Δεν περιφερόμαστε με τον τυπικό χαρτοφύλακα που περιλαμβάνει έναν γενικό κώδικα διοίκησης / διαχείρισης ενος οδοντιατρείου. Έχουμε δεί 100 διαφορετικά οδοντιατρεία, μάλιστα στην Ελλάδα, και έχουμε εφαρμόσει τα ίδια εργαλεία με 100 διαφορετικούς τρόπους αντίστοιχα επιτυχημένα!

 

Στη MEDICAL PROMOTION έχουμε αναγνωρίσει συγκεκριμένους τομείς που εμποδίζουν τους πελάτες μας να δούν πραγματικό ώφελος απο την όποια τους επένδυση σε θέματα marketing. 

Η εμπειρία μας αυτή, περιορίζει τη συμβουλευτική μας υποστήριξη στους ακόλουθους ουσιαστικά τομείς:

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

  • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

  • ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Εφαρμόζουμε και άλλες υπηρεσίες εφόσον, ο εξειδικευμένος μας σύμβουλος κρίνει ότι χρειάζεται. 

Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί δυνητικοί μας πελάτες ενδιαφέρονται για τη συνεργασία με "σύμβουλο" προκειμένου να αναπτύξουν το ίδιο τους το ιατρείο. Για μας αυτή είναι μια παρεξήγηση. Κανείς δεν έχει το μαγικό ραβδί. Η συνεργασία σας με το συμβουλευτικό τμήμα της εταιρείας μας, κρίνεται απαιτητή όταν το οδοντιατρείο διαθέτει ήδη μεγάλο κύκλο εργασιών, αυξημένη ροή νέων ασθενών και δε λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά. 

Εαν οι ανάγκες σας περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της στρατηγικής marketing του οδοντιατρείου σας, η προσέγγιση νέων ασθενών και η αύξηση του κύκλου εργασιών τότε η MEDICAL PROMOTION αποτελεί τον ιδανικό σας συνεργάτη!

Η MEDICAL PROMOTION παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

  • εντος του οδοντιατρείου για το σύνολο του προσωπικού bootcamps

  • εκπαίδευση μέσω διαδικτύου

  • 1προς1 συμβουλευτικές sessions

  • bootcamps εκτος οδοντιατρείου 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9658 356 ή μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ομιλίες & Συνέδρια