Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης και της επικοινωνίας με τον ασθενή αποτελούν τα βασικά συστατικά του 2ημερου αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος. Το περιεχόμενο του βέβαια συγκεκριμενοποιείται βάσει των δικών σας αναγκών αλλά κυρίως των καθηκόντων που θέλετε εσείς να αναθέσετε στη συγκεκριμένη θέση.

Το πρόγραμμα "Εκπαίδευση Γραμματείας Οδοντιατρείου" έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να σας παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις αλλά και εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του οδοντιατρείου σας αλλά και της απόδοσης των εργαζομένων σας στο συγκεκριμένο τομέα.

 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΔΕΝ πραγματοποιείται σε συλλογικό επίπεδο αλλά μόνο στο χώρο του εκάστοτε οδοντιατρείου

 • Δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου

 • Εγχειρίδιο λειτουργίας δίδεται

Διαχείριση ρευστότητας οδοντιατρείου

 • 'Εκδοση απαιτούμενων παραστατικών
 • Διαχείριση καρτέλας ασθενή
 • Εξασφάλιση είσπραξης
 • Ενημέρωση επαγγελματία για ροή εσόδων / απαιτήσεων οδοντιατρείου
 • Κατανόηση λειτουργικών εξόδων
 • Διαχείριση αναλωσίμων
 • κ.α.

Εξυπηρέτηση ασθενών

 • Ενίσχυση / βελτίωση προφορικής επικοινωνίας με ασθενή
 • Ανάπτυξη σεναρίων προώθηση / πώλησης επιπρόσθετων υπηρεσιών
 • Διαχείριση κλήσεων
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης της διαχείρισης των ραντεβού / προγράμματος οδοντιατρείου
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών
 • Ανάπτυξη / δημιουργία πακέτων υπηρεσιών
 • κ.α.

Χρήση τεχνολογίας: παρακολούθηση των αριθμών

Εκπαίδευση για την εισαγωγή διαδικασιών αυτοματοποίησης της παρακολούθησης των στοιχείων λειτουργίας του οδοντιατρείου βάσει των επιλογών του εφαρμοσμένου συστήματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση ενημέρωση του επαγγελματία και η βελτιστοποίηση της απόδοσης εκάστοτε εφαρμοσμένης ενέργειας marketing.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9658 356 ή μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.