Το τμήμα Διαχειριστικών Υπηρεσιών της medical promotion προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας που σαν κύριο στόχο έχουν την πλήρη κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του εκάστοτε επαγγελματία υγείας, επιχειρηματία ή/και επενδυτή στην αγορά υγείας.

Ο τομέας αυτός υπηρεσιών καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες και απαιτήσεις εκάστοτε μονάδας υγείας για ανάπτυξη μέσα από την αρχική έρευνα αγοράς, την μελέτη σκοπιμότητας και την αξιολόγηση της επένδυσης έως και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και εκπαίδευσης κατά την διάρκεια της προ-λειτουργικής περιόδου μέχρι και την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.

Oι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα αυτό, αποσκοπούν στην:

  • Παροχή διαχειριστικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ανταποδοτικής αξίας.

  • Αξιολόγηση των επιθυμιών των ίδων των επαγγελματιών / πελατών μας και παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

  • Παροχή πρακτικών και συγκεκριμένων λύσεων και προτάσεων στους επαγγελματίες / πελάτες μας για την ορθή ανάπτυξη του ιατρείου / οδοντιατρείου από το αρχικό στάδιο με στόχο την ποιοτική λειτουργία του και την μακροχρόνια κερδοφορία.

  • Προσέγγιση εκάστοτε επαγγελματία υγείας με επαγγελματισμό, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9658 356 ή μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ομιλίες & Συνέδρια