Δεοντολογία περί λειτουργίας και προβολής του οδοντιατρείου σας, απελευθέρωση του επαγγέλματος και αλλες θεσμικές διαφοροποιήσεις στον κλάδο της υγείας επιβάλλουν αφενός τη συνεχή σας ενημέρωση και αφετέρου την υποστήριξη της μονάδας σας απο εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο.

 

Η νομική σύμβουλος είναι απόλυτα εξειδικευμένη σε θέματα λειτουργίας ιατρείων, οδοντιατρείων και λοιπών μονάδων υγείας.

Επίσης αναλαμβάνει τη συνολική υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας σε νομικά θέματα που αφορούν:

  • Προστασία οδοντιάτρων από πειθαρχικές διώξεις, παρακολούθηση και υποστήριξη όλης της διαδικασίας της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σύνταξη υπομνημάτων και παράσταση ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων.

  • Ζητήματα οδοντιατρικής δεοντολογίας, ιεράρχηση στην ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεώσεις και ποινές.

  • Ενημέρωση σχετικά με ζητήματα έκτασης ιατρικού απορρήτου, ενημέρωσης ασθενούς, λήψης συναίνεσης. Σύνταξη συμβάσεων προς κλινικές για έγκυρη λήψη συναίνεσης.

  • Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα άσκησης τηςοδοντιατρικής πανεπιστημιακών, σχέση αυτοδιοικούμενου Πανεπιστημίου και Εθνικού Συστήματος Υγείας.

  • Διοικητικές προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης σχετικά με προαγωγές (εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα), ενστάσεις ενώπιον του Συμβουλίου Επιτροπής Ιατρικού Προσωπικού.

  • Επαγγελματικό δίκαιο ιατρών, ειδικευομένων και παραϊατρικού προσωπικού – ζητήματα μισθολογίου, εφημεριών, αδειών, μηνιαίων αποζημιώσεων και επιδομάτων, αποσπάσεων και μετακινήσεων, άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και καθεστώς εργασίας σε δημόσιο νοσοκομείο, συντάξεις ιατρών.

Επίσης, η νομική σύμβουλος είναι στη διάθεση σας για οποιοδήποτε άλλο εξειδικευμένο ζήτημα νομικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9658 356 ή μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ομιλίες & Συνέδρια