Εάν είστε οδοντίατρος και χρειάζεστε οικονομικές συμβουλές από έναν εξειδικευμένο λογιστή είτε για θέματα απλής λογιστικής είτε για να σας παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες βασισμένες στις δικές σας ανάγκες.

Ειδικότερα, παρέχουμε:

Ι. Λογιστικές υπηρεσίες

 • Τήρηση & ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Οργάνωση & επίβλεψη λογιστηρίου.
 • Φοροτεχνική υποστήριξη & έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
 • Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων φυσικών-νομικών προσώπων.
 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών.
 • Σύνταξη ισολογισμών

ΙΙ. Μισθοδοσία Προσωπικού

ΙΙΙ. Εξωτερικές Εργασίες

 • Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Πληρωμή Φόρων & Ασφαλιστικών Εισφορών.
 • Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων.
 • Έκδοση φορολογικών & ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
 • Εξόφληση λογαριασμών.

Δεν περιοριζόμαστε όμως σε αυτό..

Αποτελούμε και τους οικονομικούς σας συμβούλους! Από οικονομικής άποψης, τα επαγγέλματα υγείας διαθέτουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.

Η σταθερή και συνεχής για πολλά έτη παρουσία μας στο πλευρό των ιατρών και οδοντιάτρων, έχουμε αποκομίσει πλούσια εμπειρία στην αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων διοίκησης και οργάνωσης μεμονωμένων ή πιο σύνθετων μονάδων υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9658 356 ή μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ομιλίες & Συνέδρια