Μετακομίζετε ή ξεκινάτε τώρα το ιατρείο ή το οδοντιατρειο σας? Σας παραθέτουμε βασικά σημεία που θα πρέπει να προσέξετε κατα την επιλογή της νέας σας έδρας στέγασης!

Ομιλίες & Συνέδρια